Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Carpetes d'aprenentatge i/o portafolis

25%

Examen oral

15%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura està dividida de la següent manera:


Examen escrit 60%

Els i les alumnes han d'aprovar l'examen escrit (obtindre un mínim del 50%) per a poder aprovar l'assignatura, i poder sumar els percentatges dels altres dos apartats.

Examen oral 15%
Els i les alumnes han d'aprovar l'examen oral (obtindre un mínim del 50%) per a poder aprovar l'assignatura i poder sumar els percentatges dels altres dos apartats.

Carpetes d'aprenentatge i / o dossiers (portfolio) 25%

La nota està en funció del nombre de tasques completes. S’afegirà aquesta nota, si l’alumnat ha aprovat l’examen oral i l’examen escrit. Les dates de lliurament de les tasques són estrictes. No s’accepta cap treball fora de la data establerta pel professorat.


En segona convocatòria, es guarden les notes de totes les parts. Són recuperables l’examen oral i l’examen escrit. El 25% del portfolio no té segona convocatòria perquè és un treball que es fa al llarg del curs acadèmic.


L'alumnat serà considerat No presentat si no realitza l'examen escrit i/o l'examen oral.