Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1815 - El Medi Natural en l'Educació Infantil

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD01 - Conèixer els fonaments científics del currículum d'aquesta etapa.

DD04 - Conèixer la metodologia científica i promoure el pensament científic i l'experimentació.

DD06 - Conèixer els moments més excel·lents de la història de les ciències i les tècniques i la seua transcendència.

DD07 - Elaborar propostes didàctiques en relació amb la interacció ciència, tècnica, societat i desenvolupament sostenible.

DD08 - Desenvolupar l'interès i el respecte pel medi natural.

DDUJI05 - Aprendre tècniques experimentals.

DDUJI06 - Dissenyar i elaborar materials didàctics en l'àmbit de la didàctica de les Ciències de la Naturalesa en aquesta etapa.

Resultats d'aprenentatge

R16 - Elaborar propostes didàctiques en relació amb la interacció ciència, tècnica, societat i desenvolupament sostenible.

R16 - Dissenyar i construir recursos didàctics com a procediment més formatiu i creador en l'etapa d'educació infantil.

R16 - Conèixer que l'educació ambiental és el procés que consisteix a reconèixer valors i aclarir conceptes a fi de fomentar les actituds necessàries per a comprendre i apreciar les interrelacions entre l'home, la seua cultura i el medi físic.

R16 - Conèixer les activitats i tècniques de treball, pròpies de les ciències experimentals, per a l'ensenyament-aprenentatge del medi natural en educació infantil.

R16 - Conèixer la metodologia científica, amb el desenvolupament de les fases del treball científic, per a promoure el pensament científic i l'experimentació en els nivells de l'educació infantil.

R16 - Conèixer els fonaments científics del currículum en aquesta etapa (desenvolupament personal: físic, intel·lectual, afectiu, social, estètic).

R16 - Aplicar l'ensenyament de la ciència connectant-la amb la història i la filosofia de la ciència.