Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1541 - Francès de la Comunicació Internacional

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

30%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Per a aprovar l'assignatura és necessari:

1. Realitzar i aprovar l'examen final (nota mínim 3 de 5 punts).

No realitzar l'examen suposa un no presentat.

2. Realitzar i aprovar els treballs de l'Aula Virtual o les exposicions orals en classe.


Proves d'avaluació

Puntuació

1) Examen final de competències (obligatori)

Fins a 5 punts.

2) Elaboració de treballs acadèmics:Treballs orals (dates pactades durant el curs)

Fins a 2 punts

3). Carpeta d'aprenentatge: Exercicis  i tests

Fins a 3 punts.

TOTAL (màxim de  punts)

10 punts

  Criteris de recuperació del curs:

1. L'examen és recuperable en la resta de convocatòries.

2. Les altres activitats no són recuperables i es realitzaran exclusivament durant tot el semestre en què s'imparteix docència. En la segona convocatòria es desarà la nota de la primera convocatòria.