Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1538 - Ètica de les Organitzacions

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Presentacions orals i pòsters

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

L'examen escrit és recuperable en la resta de convocatòries del curs.
Es considerarà com a «No presentat o no presentada» a l'alumnat que no realitze l'examen escrit.
Les altres activitats, treball de recerca grupal i presentació pedagògica, no són recuperables i es duran a terme exclusivament al llarg del semestre en què s'imparteix docència. En la segona convocatòria es guardarà la nota de la primera convocatòria d'aquestes activitats.

[Examen escrit] L'examen escrit constarà de sis preguntes breus de desenvolupament, relacionades amb el temari, tant teòric com pràctic, on una d'elles avaluarà els continguts dels seminaris impartits al llarg del curs [6 punts].
[Treball de recerca grupal] L'alumnat desenvoluparà, en grups (tres o cinc persones), un treball de recerca d'un dels temes assignat pel professorat a l'inici del curs. El treball ha d'entregar-se seguint les indicacions proporcionades en l'Aula Virtual el primer dia de classe. [2 punts].

[Presentació pedagògica] El treball s'ha de presentar en l'aula per a donar a conèixer els companys i companyes nous coneixements, així com per a resoldre dubtes del tema. Les presentacions han de fer-se amb suport pedagògic. La data de presentació l'estableix el professorat durant el mes d'octubre i es publicarà en l'Aula Virtual [2 punts].