Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1018 - Fonaments de Geometria

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Exàmen

80%

Avaluació de pràctiques

10%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

 

 Per superar l'assignatura l'estudiant haurà d'obtenir en la prova teòric-pràctica una puntuació mínima de 5 punts en una escala de 0-10. Es considera com presentat a tot alumne que entri a l'aula de l'examen el dia de la convocatòria oficial.

Hi ha un examen final de l'assignatura, amb preguntes teòriques i problemes.

Cada alumne serà avaluat en resolució de problemes a l'aula, de forma setmanal o bisemanal, (resolució d'exercicis i problemes). Puntuarà un 1 en la nota final.

Tasques: De cada tema existeix una col·lecció de problemes proposats. Cada alumne haurà de lliurar, amb periodicitat setmanal, les solucions que hagi trobat als problemes de cada tema que seran assenyalats pel professor. Puntuaran 1 punt de la nota final.

Els exàmens escrits es realitzaran  en les convocatòries  oficials d'exàmens. L'avaluació contínua consistirà en la supervisió de la resolució de problemes en aula per part de cada estudiant i en la resolució de la col·lecció de problemes resolts. Per superar l'assignatura s'ha d'obtenir un mínim de  5 punts en total, com sumeixi de la puntuació de l'examen escrit final i les puntuacions obtingudes en la resolució de problemes en aula i en la col·lecció de problemes resolts a lliurar setmanalment.

L'avaluació contínua NO és recuperable. 

Es guarda la nota de l'avaluació contínua per a la segona convocatòria.