MT1008 - Programació II

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Les classes teòriques inclouran presentacions de conceptes de forma dialogada amb l'estudiantat, resolució de dubtes, desenvolupament d'exemples pràctics i exercicis. En les classes de laboratori l'estudiantat haurà de resoldre una sèrie d'exercicis pràctics de programació i, en cas de dubte, podrà sol·licitar l'ajuda del professorat per a aclarir els conceptes necessaris.

El treball no presencial de l'estudiantat es planificarà setmanalment i inclourà treball tant teòric com pràctic. Serà necessari completar el treball no presencial planificat per a poder seguir de manera adequada el desenvolupament de l'assignatura.