Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

EQ1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 3 31
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 3 29
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1003 - Informàtica

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 3 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1004 - Física I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 32
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 1 27
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1006 - Química

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 5 31
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 3 28
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1008 - Física II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 3 27
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1009 - Expressió Gràfica

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 12 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 3 27
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1011 - Estadística i Optimització

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 3 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1012 - Ampliació de Química (Química)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 6 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1013 - Termodinàmica Aplicada

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 8 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 3 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1015 - Fonaments d'Enginyeria Química

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 3 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1016 - Química de Materials

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 13 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1017 - Empresa

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 5 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1018 - Electrotècnia i Electrònica

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 1 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1019 - Mecànica de Fluids

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 6 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1020 - Operacions Bàsiques de Transmissió de Calor

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 4 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1021 - Enginyeria de la Reacció Química

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 1 22
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 14 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1023 - Sistemes Automàtics

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 28
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1024 - Sistemes de Producció Industrial

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1025 - Experimentació en Enginyeria Química I

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1026 - Fonaments de Màquines i Estructures

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1027 - Tecnologia del Medi Ambient

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 4 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1028 - Operacions de Separació II

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 22
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1029 - Processos Químics Industrials

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 9 27
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1030 - Reactors Químics i Bioquímics

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 5 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1031 - Projectes d'Enginyeria

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 10 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1032 - Experimentació en Enginyeria Química II

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 2 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1033 - Operacions Bàsiques de Tractament de Sòlids

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

4,5 8 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1034 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

6 10 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1035 - Simulació i Optimització de Processos

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 5 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1037 - Seguretat i Higiene Industrial

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

4,5 2 17
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 5 37
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1039 - Operacions de Separació Especials

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

4,5 5 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 5 27
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1041 - Processos Biotecnològics

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

4,5 5 35
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1042 - Processat dels Materials Ceràmics

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 2 22
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1043 - Tecnologia del Petroli i Petroquímica

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 4 33
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1044 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

12 7 26
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula