Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1036 - Dret del Comerç Internacional

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Hi ha dues vies per superar l'assignatura:

-La primera consistirà en una avaluació contínua, havent d'assistir i intervenir en les classes, i presentar i exposar casos i treballs relacionats amb el temari de la disciplina. Aquests casos pràctics i treballs es podran realitzar en grups de fins a tres alumnes

-La segona consistirà a superar un examen per escrit que es compondrà de tres preguntes a triar dos, cadascuna de les quals es valorarà en quatre punts, més la resolució d'un cas pràctic o comentari de text que es valora en dos punts.

Per superar l'assignatura cal obtenir una nota mínima total de cinc.