Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1032 - Dret Penal Econòmic

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

 

PRIMERA PART: PART GENERAL

Tema 1.Introducció.

1.El marc constitucional.

2.Aspectes de Dret comunitari.

3.Criminologia i delinqüència econòmica.

 

Tema 2.Concepte, bé jurídic protegit i contingut del Dret penal econòmic.

1.Concepte i contingut del dret penal econòmic.Delimitació enfront del Dret penal patrimonial.

2.El bé jurídic protegit.

 

Tema 3.El dret penal econòmic a Espanya.

1.Evolució històrica.

2.El Codi penal de 1995 i les seues posteriors reformes.Consideracions crítiques.

 

Tema 4.Sistema de fonts i principis informadors.

1.Sistema de fonts.

2.Principi de legalitat i normes penals en blanc.

3.Principi d'irretroactivitat de la llei penal i la seua excepció: la retroactivitat en el favorable.

4.Altres principis penals.Especial referència al principi ne bis in ídem i les relacions amb el Dret

Administratiu sancionador.

 

Tema 5.Qüestions comunes.

1.Tècniques de tipificació.

2.Subjectes: especial referència a la problemàtica de la responsabilitat criminal de les persones jurídiques i l'actuar en nom d'un altre.

3.Comissió per omissió: la posició de garant.

4.Dol, imprudència i error.

5.Penes i conseqüències accessòries.

 

SEGONA PART: PART ESPECIAL

 

Tema 6.Delictes contra el patrimoni:

1.Defraudacions

2.Insolvències Punibles

 

Tema 7.Delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial, al mercat i als consumidors (arts.270 a 288).

1.Delictes contra la propietat intel·lectual

2.Delictes contra la propietat industrial

3.Delictes contra el mercat i els consumidors

4.Corrupció entre particulars

5.Disposicions comunes

 

Tema 8.Delictes societaris.

1.Falsedats comptables (art.290).

2. Abús de majories (art.291 i 292).

3.Privació de l'exercici de drets (art.293).

4.Maniobres obstructives a la inspecció (art.294).

5.Administració deslleial (art.295).

6.Disposicions comunes (296 i 297).

 

Tema 9 Receptación i conductes afins.

1.Receptación (art.298 a 300).

2.Legitimació de capitals (art.301 a 304).

 

Tema 10.Delictes contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social.

1.Delicte fiscal (art.305 i 306).

2.Seguretat Social (art.307).

3.Frau de subvencions (art.308 i 309).

4.Infraccions comptables (art.310).

 

Tema 11.Delictes contra els drets dels treballadors.

1.Delictes contra les condicions laborals (art.311 a 314).

2.Delictes contra la llibertat sindical i el dret de vaga (art.315).

3.Delictes contra la seguretat i higiene en el treball (art.316 i 317).

4.Disposició comuna (art.318).

 

Tema 12.Delictes contra l'ordenació del territori i patrimoni històric.

 

Tema 13.Legislació penal especial en matèria econòmica.

 

Temari de pràctiques

S'anirà facilitant als alumnes una sèrie de casos pràctics.De la mateixa manera, es farà constar en els mateixos, la bibliografia i la jurisprudència que siga de necessària consulta per a la seua resolució.