Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1034 - Responsabilitat Social Corporativa

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Criteris de superació

La nota de l'assignatura Responsabilitat Social Corporativa s'obtindrà com resultat de sumar la valoració obtinguda en cada una de les proves de què consta l'assignatura. La superació de l'assignatura requerix l'obtenció d'una nota mínima de 5 sobre 10 en l'examen escrit i de 5 sobre el total de les proves. Sols será recuperable el examen escrit, la resta de les activitats no seran recuperables.