Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement entre CFGS i Grau universitari

La informació corresponent al reconeixement de crèdits d'aquest grau es pot consultar a: https://www.uji.es/serveis/sgde/base/actual/procesos/reconeixement/grau/cfgs/graus/

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest grau SI contempla el reconeixement. (màxim 12 crèdits)

Assignatures

Grau en Història i Patrimoni

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

HP1001 - Llengua Catalana (Llengua)

TI0901 - Llengua Catalana (Llengua)

Reconeixement

HP1002 - Llengua Espanyola (Llengua)

TI0902 - Llengua Espanyola (Llengua)

Reconeixement

HP1003 - Lingüística

TI0903 - Lingüística

Reconeixement

HP1006 - Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (Informàtica)

TI0906 - Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (Informàtica)

Reconeixement

HP1007 - Pensament Contemporani i Interculturalitat (Filosofia)

TI0907 - Pensament Contemporani i Interculturalitat (Filosofia)

Reconeixement

HP1009 - Història dels Països de Parla Anglesa (Història)

TI0909 - Història dels Països de Parla Anglesa (Història)

Reconeixement

HP1015 - Llengua Anglesa (Idioma Modern)

TI0908 - Llengua B (Anglès) per a Traductors i Intèrprets (I)

Reconeixement

HP1017 - Llengua i Cultura Alemanyes (Idioma Modern)

TI0910 - Llengua C (Alemany) per a Traductors i Intèrprets (I) (Idioma Modern)

Reconeixement

HP1018 - Llengua i Cultura Franceses (Idioma Modern)

TI0911 - Llengua C (Francès) per a Traductors i Intèrprets (I) (Idioma Modern)

Reconeixement
Grau en Humanitats: Estudis Interculturals

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

HU1001 - Llengua Catalana (Llengua)

TI0901 - Llengua Catalana (Llengua)

Reconeixement

HU1002 - Llengua Espanyola (Llengua)

TI0902 - Llengua Espanyola (Llengua)

Reconeixement

HU1003 - Lingüística

TI0903 - Lingüística

Reconeixement

HU1006 - Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (Informàtica)

TI0906 - Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (Informàtica)

Reconeixement

HU1007 - Pensament Contemporani i Interculturalitat (Filosofia)

TI0907 - Pensament Contemporani i Interculturalitat (Filosofia)

Reconeixement

HU1009 - Història dels Països de Parla Anglesa (Història)

TI0909 - Història dels Països de Parla Anglesa (Història)

Reconeixement

HU1015 - Llengua Anglesa (Idioma Modern)

TI0908 - Llengua B (Anglès) per a Traductors i Intèrprets (I)

Reconeixement

HU1017 - Llengua i Cultura Alemanyes (Idioma Modern)

TI0910 - Llengua C (Alemany) per a Traductors i Intèrprets (I) (Idioma Modern)

Reconeixement

HU1018 - Llengua i Cultura Franceses (Idioma Modern)

TI0911 - Llengua C (Francès) per a Traductors i Intèrprets (I) (Idioma Modern)

Reconeixement
Llicenciatura en Traducció i Interpretació

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

100 - Llengua A1 (Català) I

TI0901 - Llengua Catalana (Llengua)

Reconeixement

101 - Llengua A1 (Espanyol) I

TI0902 - Llengua Espanyola (Llengua)

Reconeixement

102 - Llengua B1 (Anglès)

TI0908 - Llengua B (Anglès) per a Traductors i Intèrprets (I)

TI0913 - Llengua B (Anglès) per a Traductors i Intèrprets (II)

Reconeixement

103 - Llengua C1 (Francès)

TI0911 - Llengua C (Francès) per a Traductors i Intèrprets (I) (Idioma Modern)

TI0915 - Llengua C (Francès) per a Traductors i Intèrprets (II)

Reconeixement

104 - Lingüística Aplicada a la Traducció

TI0903 - Lingüística

Reconeixement

105 - Teoria i Metodologia de la Traducció

168 - Història de la Traducció

198 - Les Teories Modernes de la Traducció

TI0960 - Traductologia

Reconeixement

106 - Traducció B (Anglès)-A1 (Català) I

TI0904 - Traducció B (Anglès)-A1 (Català) (I)

Reconeixement

107 - Traducció B (Anglès)-A1 (Espanyol) I

TI0905 - Traducció B (Anglès)-A1 (Espanyol) (I)

Reconeixement

108 - Informàtica I

123 - Informàtica II

TI0906 - Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (Informàtica)

Reconeixement

109 - Llengua A2 (Català) I

TI0901 - Llengua Catalana (Llengua)

Reconeixement

110 - Llengua A2 (Espanyol) I

TI0902 - Llengua Espanyola (Llengua)

Reconeixement

112 - Teoria de la Literatura i dels Mitjans Audiovisuals

TI0907 - Pensament Contemporani i Interculturalitat (Filosofia)

Reconeixement

122 - Documentació Aplicada a la Traducció

TI0912 - Documentació Aplicada a la Traducció i la Interpretació

Reconeixement

124 - Llengua A1 (Català). La Llengua Materna II

TI0921 - Llengua A1 (Català) per a Traductors i Intèrprets

Reconeixement

125 - Llengua A1 (Espanyol). La Llengua Materna II

TI0922 - Llengua A1 (Espanyol) per a Traductors i Intèrprets

Reconeixement

128 - Llengua B (Anglès). Primera Llengua Estrangera

TI0916 - Llengua i Cultura B (Anglès) per a Traductors i Intèrprets

Reconeixement

129 - Llengua C (Francès). Segona Llengua Estrangera

TI0924 - Llengua C (Francès) per a Traductors i Intèrprets (III)

TI0927 - Llengua C (Francès) per a Traductors i Intèrprets (IV)

Reconeixement

131 - Traducció A1 (Català)-B (Anglès) I

TI0931 - Traducció A1 (Català)-B (Anglès) (I)

Reconeixement

132 - Traducció A1 (Espanyol)-B (Anglès) I

TI0932 - Traducció A1 (Espanyol)-B (Anglès) (I)

Reconeixement

133 - Traducció B (Anglès)-A1 (Català) II

TI0919 - Traducció B (Anglès)-A1 (Català) (II)

Reconeixement

134 - Traducció B (Anglès)-A1 (Espanyol) II

TI0920 - Traducció B (Anglès)-A1 (Espanyol) (II)

Reconeixement

149 - Informàtica Aplicada a la Traducció

TI0925 - Tecnologies de la Traducció

Reconeixement

150 - Interpretació Consecutiva Llengua Anglès-Espanyol I

151 - Interpretació Simultània Anglès-Espanyol I

TI0930 - Iniciació a la Interpretació B (Anglès)-A1 (Espanyol)

Reconeixement

152 - Terminologia

TI0928 - Terminologia per a Traductors i Intèrprets

Reconeixement

153 - Traducció Audiovisual B (Anglès)-A1 (Català) I

TI0933 - Traducció Audiovisual B (Anglès)-A1 (Català)

Reconeixement

154 - Traducció Audiovisual B (Anglès)-A1 (Espanyol) I

TI0934 - Traducció Audiovisual B (Anglès)-A1 (Espanyol)

Reconeixement

155 - Traducció Econòmica, Jurídica i Administrativa B (Anglès)-A1 (Català) I

TI0941 - Traducció Jurídica i Econòmica B (Anglès)-A1 (Català)

Reconeixement

156 - Traducció Econòmica, Jurídica i Administrativa Anglès-Espanyol I

TI0942 - Traducció Jurídica i Econòmica B (Anglès)-A1 (Espanyol)

Reconeixement

157 - Traducció Especialitzada A1 (Català)-B (Anglès) II

TI0971 - Traducció A1 (Català)-B (Anglès) (II)

Reconeixement

158 - Traducció Especialitzada A1 (Espanyol)-B (Anglès) II

TI0972 - Traducció A1 (Espanyol))-B (Anglès) (II)

Reconeixement

159 - Traducció General Llengua C (Francès)-A1 (Català) I

TI0918 - Llengua i Cultura C (Francès) per a Traductors i Intèrprets

TI0937 - Traducció C (Francès)-A1 (Català) (I)

Reconeixement

160 - Traducció General Llengua C (Francès)-A1 (Espanyol) I

TI0918 - Llengua i Cultura C (Francès) per a Traductors i Intèrprets

TI0936 - Traducció C (Francès)-A1 (Espanyol) (I)

Reconeixement

161 - Traducció Literària B (Anglès)-A1 (Català) I

TI0943 - Traducció Literària B (Anglès)-A1 (Català) (I)

Reconeixement

162 - Traducció Literària B (Anglès)-A1 (Espanyol) I

TI0944 - Traducció Literària B (Anglès)-A1 (Espanyol) (I)

Reconeixement

163 - Traducció Tècnica i Científica B (Anglès)-A1 (Català) I

TI0939 - Traducció Científica i Tècnica B (Anglès)-A1 (Català) (I)

Reconeixement

164 - Traducció Tècnica i Científica B (Anglès)-A1 (Espanyol) I

TI0940 - Traducció Científica i Tècnica B (Anglès)-A1 (Espanyol) (I)

Reconeixement

176 - Interpretació Consecutiva Anglès-Espanyol II

TI0968 - Interpretació Consecutiva B (Anglès)-A1 (Espanyol)

Reconeixement

177 - Interpretació Simultània Anglès-Espanyol II

TI0980 - Interpretació Simultània B (Anglès)-A1 (Espanyol)

Reconeixement

178 - Traducció Audiovisual B (Anglès)-A1 (Català) II

206 - Traducció Audiovisual B (Anglès)-A1 (Català) III

TI0977 - Subtitulació B (Anglès)-A1 (Català)

Reconeixement

179 - Traducció Audiovisual B (Anglès)-A1 (Espanyol) II

207 - Traducció Audiovisual B (Anglès)-A1 (Espanyol) III

TI0978 - Subtitulació B (Anglès)-A1 (Espanyol)

Reconeixement

180 - Traducció Econòmica, Jurídica i Administrativa B (Anglès)-A1 (Català) II

208 - Traducció Econòmica, Jurídica i Administrativa B (Anglès)-A1 (Català) III

TI0969 - Traducció Jurídica i Econòmica B (Anglès)-A1 (Català) per a l'Empresa

Reconeixement

181 - Traducció Econòmica, Jurídica i Administrativa Anglès-Espanyol II

209 - Traducció Econòmica, Jurídica i Administrativa Anglès-Espanyol III

TI0970 - Traducció Jurídica i Econòmica B (Anglès)-A1 (Espanyol) per a l'Empresa

Reconeixement

182 - Traducció Literària B (Anglès)-A1 (Català) II

212 - Traducció Literària B (Anglès)-A1 (Català) III

TI0963 - Traducció Literària B (Anglès)-A1 (Català) (II)

Reconeixement

183 - Traducció Literària B (Anglès)-A1 (Espanyol) II

213 - Traducció Literària B (Anglès)-A1 (Espanyol) III

TI0964 - Traducció Literària B (Anglès)-A1 (Espanyol) (II)

Reconeixement

184 - Traducció Tècnica i Científica B (Anglès)-A1 (Català) II

214 - Traducció Tècnica i Científica B (Anglès)-A1 (Català) III

TI0961 - Traducció Científica i Tècnica B (Anglès)-A1 (Català) (II)

Reconeixement

185 - Traducció Tècnica i Científica B (Anglès)-A1 (Espanyol) II

215 - Traducció Tècnica i Científica B (Anglès)-A1 (Espanyol) III

TI0962 - Traducció Científica i Tècnica B (Anglès)-A1 (Espanyol) (II)

Reconeixement

186 - Pràcticum IV

TI0957 - Pràctiques Externes

Reconeixement

187 - Traducció General Llengua C (Francès)-A1(Català) II

TI0949 - Traducció C (Francès))-A1 (Català) (II)

Reconeixement

188 - Traducció General Llengua C (Francès)-A1(Espanyol) II

TI0948 - Traducció C (Francès)-A1 (Espanyol) (II)

Reconeixement

210 - Traducció Especialitzada Català-Espanyol

TI0959 - Traducció Especialitzada A2 (Català)-A1 (Espanyol)

Reconeixement

211 - Traducció Especialitzada Espanyol-Català

TI0958 - Traducció Especialitzada A2 (Espanyol)-A1 (Català)

Reconeixement

216 - Llengua C1 (Alemany)

TI0910 - Llengua C (Alemany) per a Traductors i Intèrprets (I) (Idioma Modern)

TI0914 - Llengua C (Alemany) per a Traductors i Intèrprets (II)

Reconeixement

217 - Llengua C (Alemany). Segona Llengua Estrangera

TI0923 - Llengua C (Alemany) per a Traductors i Intèrprets (III)

TI0926 - Llengua C (Alemany) per a Traductors i Intèrprets (IV)

Reconeixement

224 - Traducció General Llengua C (Alemany)-A1 (Català) I

TI0917 - Llengua i Cultura C (Alemany) per a Traductors i Intèrprets

TI0935 - Traducció C (Alemany)-A1 (Català) (I)

Reconeixement

225 - Traducció General Llengua C (Alemany)-A1 (Espanyol) I

TI0917 - Llengua i Cultura C (Alemany) per a Traductors i Intèrprets

TI0938 - Traducció C (Alemany)-A1 (Espanyol) (I)

Reconeixement

226 - Traducció General Llengua C (Alemany)-A1 (Català) II

TI0947 - Traducció C (Alemany)-A1 (Català) (II)

Reconeixement

227 - Traducció General Llengua C (Alemany)-A1 (Espanyol) II

TI0950 - Traducció C (Alemany)-A1 (Espanyol) (II)

Reconeixement
Titulació per a la lliure configuració

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

J02 - Història d'Europa

TI0909 - Història dels Països de Parla Anglesa (Història)

Reconeixement

J03 - Història del Pensament Europeu

TI0909 - Història dels Països de Parla Anglesa (Història)

Convalidació

J04 - Història de les Institucions Jurídiques Europees

TI0909 - Història dels Països de Parla Anglesa (Història)

Reconeixement

J05 - Història de les Institucions Econòmiques Europees

TI0909 - Història dels Països de Parla Anglesa (Història)

Reconeixement