Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0968 - Interpretació Consecutiva B (Anglès)-A1 (Espanyol)

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 17,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE02 - Domini de tècniques i estratègies d'interpretació

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CE07 - Domini de les eines informàtiques aplicades a la traducció/interpretació.

CE08 - Domini d'habilitats professionals i coneixements sobre el mercat de la traducció/interpretació.

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG02 - Resolució de problemes

CG04 - Motivació per la qualitat

CG06 - Autonomia

CG08 - Capacitat d'organització i planificació

CG12 - Treball en un context internacional

CG19 - Sensibilitat envers temes mediambientals

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de recórrer a les eines informàtiques per a l'entrenament de la interpretació i utilitzar-les amb eficiència.

Ser capaç de buscar informació sobre temes d'actualitat, científics i la resta de per a la tasca d'interpretar.

Posseir coneixements teòrics sobre el procés de la interpretació i sobre els paràmetres de qualitat en interpretació.

Posseir coneixements sobre les eixides professionals dels intèrprets consecutius i inserció en el mercat professional.

Integrar les destreses necessàries per a realitzar una interpretació consecutiva.

Dominar tècniques de parlar en públic.

Dominar paràmetres extralingüístics: dicció, entonació i veu.

Consolidar la tècnica de presa de notes.

Augmentar la capacitat de la memòria.

Aplicar tècniques de recerca d'informació per a interpretar en llengües A i B.

Aplicar tècniques de documentació de l'intèrpret.

Aplicar tècniques d'anàlisi i síntesi.

Aplicar estratègies de comprensió de la llengua B per a interpretar.