Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0954 - Mediació Intercultural i Interpretació A1 (Espanyol) -B (Anglès) / B (Anglès)-A1 (Espanyol) en els Serveis Públics

Curs 4 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 17,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE02 - Domini de tècniques i estratègies d'interpretació

CE03 - Domini de la llengua materna i la seua cultura pera traduir i interpretar.

CE04 - Domini de la primera llengua estrangera i la seua cultura per a traduir i interpretar.

CG02 - Resolució de problemes

CG07 - Presa de decisions

CG09 - Habilitats en les relacions interpersonals

CG12 - Treball en un context internacional

CG13 - Compromís ètic

CG14 - Adaptació a noves situacions

CG16 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d'ubicar-se com a agent en el funcionament i contingut dels serveis públics de les cultures implicades.

Identificar les característiques socials de les cultures implicades i la seua incidència en els patrons d'interacció comunicativa.

Familiaritzar-se amb la terminologia emprada habitualment en els serveis públics en llengües B i A.

Dominar les tècniques comunicatives de mediació intercultural, explicitació de valors culturals i negociació en conflictes.

Dominar l'expressió oral ritualitzada en les llengües B i A.

Dominar i aplicar la tècnica i estratègies pròpia de la interpretació dialògica (bilateral, murmurat, traducció a la vista de documents oficials).

Adquirir i aplicar les tècniques i estratègies de la interpretació telefònica.

Adquirir i aplicar el comportament de l'intèrpret professional (rol, ètica i protocol).