Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0939 - Traducció Científica i Tècnica B (Anglès)-A1 (Català) (I)

Curs 3 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

17 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

17 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Domini de tècniques i estratègies de traducció.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CE08 - Domini d'habilitats professionals i coneixements sobre el mercat de la traducció/interpretació.

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG02 - Resolució de problemes

CG03 - Raonament crític

CG04 - Motivació per la qualitat

CG06 - Autonomia

Resultats d'aprenentatge

Usar diversos recursos de consulta documental i avaluació crítica d'aquests.

Ser capaç de comprendre els conceptes especialitzats, les relacions entre aquests i el sentit global del text.

Ser capaç d'establir un diàleg fluid i productiu amb el client, d'investigar dels nínxols i evolucions del mercat i d'autoformar-se per a assegurar la professionalitat i fiabilitat.

Realitzar encàrrecs de treball concrets mitjançant l'ús d'estratègies i tècniques de traducció adequades.

Dominar totes les fases que conflueixen en el procés de traducció, des de la definició de l'encàrrec fins a l'entrega del producte final.

Desenvolupar la capacitat de socialització en comunitats de coneixement i fomentar habilitats de captació de les seues normes, expectatives, preferències, etc.