Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0926 - Llengua C (Alemany) per a Traductors i Intèrprets (IV)

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica


Els nostres objectius comprenen, a més de les quatre destreses clàssiques de l'ensenyament de llengües (llegir, escriure, entendre el llenguatge parlat i parlar) el coneixement de lèxic i gramàtica, els coneixements socioculturals, el maneig de les fonts de documentació i el desenvolupament de l'autonomia de l'aprenentatge i el treball en grup. Això no vol dir que aquests àmbits es tracten per separat. Per a millorar l'aprenentatge, es busca la imbricació de les diverses destreses en tasques amb un fi comunicatiu concret.

L'enfocament metodològic serà comunicatiu, comparatiu i intercultural. L'enfocament comparatiu ens permetrà reflexionar abans que res sobre les diferències en els sistemes lingüístics de l'espanyol i de l'alemany, de les quals ha de ser molt conscient el traductor. L'enfocament intercultural té la mateixa importància en la formació de traductors, atés que el procés de traducció requereix coneixements extralingüístics que són moltes vegades determinants per a la correcta comprensió dels textos de partida.

Es pretén fer ús de la varietat més gran possible de mitjans didàctics a fi de poder respondre a les necessitats dels diversos tipus d'aprenent. La metodologia del treball en l'aula combina fases d'explicació frontal, treball individual i en xicotets grups i de posada en comú de resultats. Des del principi es treballarà a un ritme adequat i s'assessorarà a l'estudiantat per a millorar les seues estratègies d'autoaprenentatge. Per a això és essencial el recurs de les tutories. S'introduirà la utilització racional de les fonts de documentació i es mostraran les possibilitats i les limitacions.

A través del Centre d'Autoaprenentatge (CAL) de la Universitat, s'ofereix a l'alumnat la possibilitat d'ampliar i refermar els coneixements sobre l'assignatura, per la qual cosa es recomana utilitzar-lo.