Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0902 - Llengua Catalana per a Comunicadors (Llengua)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG07 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

CG16 - Raonament crític.

CG18 - Resolució de problemes.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

62 - Capacitat per a analitzar els models de llengua utilitzats en els textos informatius i persuasius en llengua espanyola/catalana, i de reconèixer l'especificitat dels discursos orals i escrits en contextos comunicatius caracteritzats per la multimodalitat.

60 - Capacitat per a analitzar les estructures, continguts i estils dels discursos periodístics, publicitaris i audiovisuals des del punt de vista de la variació lingüística i dels mecanismes textuals característics de la llengua espanyola/catalana.

51 - Capacitat de reconèixer les característiques lingüístiques i discursives dels gèneres més emblemàtics dels principals mitjans de comunicació de massa i la publicitat, així com de desenvolupar les habilitats necessàries per a aplicar-les a la producció de textos propis basats en els models textuals més productius en llengua espanyola/catalana.

260 - Desenvolupament de les competències que permeten produir textos escrits i gestionar intervencions orals en l'àmbit de la comunicació, el periodisme i la publicitat i expressar-se lingüísticament amb correcció en espanyol/català.

253 - Coneixement i estudi dels processos cognitius, emocionals i psicosocials de la comunicació i de les formes d'expressió lingüística.

142 - Capacitat per a reconèixer les principals dificultats de la normativa lingüística en el registre dels mitjans de comunicació de massa i d'aplicar els recursos adequats a la producció de textos propis dels mitjans de comunicació i la publicitat.