Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0907 - Pensament Contemporani i Interculturalitat (Filosofia)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Mapa conceptual

10%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

10%

Criteris de superació

A) L'avaluació es du a terme traient la mitjana de la nota obtinguda en la primera part del curs (Bloc I: Pensament Contemporani) i en la segona part del curs (Bloc II: Interculturalitat).

Per a superar l'assignatura se han de complir els requisits següents:

- Obtindre un a nota mitjana global de 5 o més.

- Obtindre en cada un dels dos blocs una nota de 4 o més.

 

B) L'alumne ha de presentar-se obligatòriament a l'examen final d'ambdós blocs (80% de la qualificació) i a les proves d'avaluació complementàries. L'alumne que no s'hagi presentat a l'examen de la primera part, o que l'hagi suspès, podrà presentar-se a l'examen de la segona convocatòria. Les proves complementàries (20% de la qualificació) només es podran presentar en els terminis establerts per a la primera convocatòria.

 

C) Aquells/es alumnes que no realitzen l'examen final i no lliuren les proves complementàries obtindran la qualificació de no presentat.


Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.