Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0910 - Informàtica

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Encara que sempre s'intenta adaptar la metodologia docent tant a les característiques dels temes tractats com a la resposta que s'observa en l'alumnat (al llarg del semestre i dels cursos), el més habitual és que els estudiants i estudiantes treballen de manera parcialment autònoma tant materials d'estudi com butlletins d'exercicis i problemes que se'ls proporcionen via Aula Virtual amb dies d'antelació a la corresponent sessió presencial. També es fa ús d'introduccions de tipus lliçó magistral, la duració de les quals s'adapta a la complexitat dels continguts tractats en cada sessió.

 

Per a concretar, el cicle d'una sessió normal de l'assignatura comença amb la publicació anticipada dels corresponents materials en l'Aula Virtual i d'una activitat relacionada amb els mateixos que l'estudiant ha de realitzar. Els estudiants han de començar llavors a treballar aquests materials i realitzar el lliurament del resultat de l'activitat prèvia a la sessió. Arribats a la sessió presencial del grup en aula informàtica, el professorat repassa els conceptes fonamentals de la sessió i intenta aclarir les dificultats més comunes detectades a partir dels lliuraments realitzats. També durant la sessió, l'alumnat ha d'acabar de treballar els corresponents materials comptant amb el suport dels seus companys i del professorat.

 

Més tard, els coneixements adquirits en les diferents sessions es demostraran en diferents proves d'avaluació en equip abans de la prova individual final. Les proves en equip inclouen tant activitats avaluables en classe com treballs de mòdul fora de l'aula. S'ha observat que gran part de l'aprenentatge dels i les alumnes es produeix precisament en enfrontar-se als treballs de mòdul.