Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

El seu objectiu específic és que l'estudiant, tant de l'orientació professional com d'iniciació a la investigació, desenvolupe les competències vinculades amb

(1) Demostrar els coneixements i les competències promogudes en l'activitat professional en les diferents àrees de la Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en RRHHa través de la presentació d'una proposta professional d'intervenció
(2) acte-reflexió sobre les competències desenvolupades al llarg del màster. Per a això l'estudiantat ha de realitzar una autoreflexió final de les competències adquirides en el màster posant l'accent principalment en les evidències concretes del seu desenvolupament. Aquestes evidències concretes es determinen a partir de les diferents activitats, treballs i avaluació de cadascuna de les assignatures (per exemple, aplicació de les teories de l'estrés per a l'avaluació, diagnòstic i intervenció de l'estrés laboral en les organitzacions).
(3) comunicació eficaç de manera oral i escrita del resultat final de la proposta d'intervenció i del seu procés d'acte-reflexió.

Els treballs inclouran, en línies generals (podent adequar-se en funció del contingut final a presentar), els següents temes a desenvolupar:

1. Introducció
  • Descripció de l'empresa i definició del tema a treballar  i/o revisió de la literatura pertinent
2. Objectius
3. Metodologia
  • Mètode
  • Procediment
  • Temporalització
4. Resultats obtinguts i/o esperats
5. Pressupost
6. Conclusions finals
  • Competències adquirides durant el cursat de les assignatures del màster.
  • Anàlisi de les possibles transferències dels coneixements a l'àmbit professional i en concret al cas del TFM.
7. Referències i web representa gràficament. Se seguirà les normes APA (American Psychological Association, última edició).
8. Annexos (si escau)

Entre les COMPETÈNCIES DEL MÀSTER A VALORAR es troben:

CE1 - Interpretar les diferents teories i els processos de desenvolupament sobre Psicologia de la Salut Ocupacional i Ergonomia
CE2 - Desenvolupar una investigació bàsica en Psicologia de la Salut ocupacional, Psicologia de les Organitzacions i desenvolupament de Recursos Humans.
CE3- Comparar les diferents teories i els processos de desenvolupament sobre Psicologia de Recursos Humans
CE4 - Aplicar les diferents teories i els processos de desenvolupament de les principals fortaleses individuals i organitzacionals sobre Psicologia Organitzacional Positiva.
CE5 - Valorar les característiques que determinen el clima i la cultura organitzacionals així com els processos de canvi i desenvolupament organitzacional a través del temps.
CE6 - Implementar les tècniques de gestió de Recursos Humans i interpretar la seua relació amb la salut psicosocial i el desenvolupament personal i de grups en les organitzacions.
CE7 - Intervindre en entorns organitzacionals a través de la posada en marxa de pràctiques organitzacionals que contribuïsquen a la prevenció i la promoció de la salut dels empleats.
CE8 - Aplicar tècniques d'intervenció/optimització de la salut psicosocial des de la psicologia de la salut ocupacional.
CE9 - Jutjar les competències adquirides al llarg del màster sobre Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans.