Temari

Temari

T0. Introducció als tipus d'emmagatzematge d'energia
 
T1. Propietats tèrmiques i reològiques de fluids de transport de calor i d'emmagatzematge tèrmic
 
T2. Correlacions de transferència de calor
 
T3. Anàlisi de sistemes d'emmagatzematge tèrmic industrials