SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Professorat

Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció
Agost Torres, María Jesús

Agost Torres, María Jesús

Professora Contractada Doctora

Aguilar Gasulla, Jorge

Aguilar Gasulla, Jorge

Professor Associat Laboral

Bovea Edo, María Dolores

Bovea Edo, María Dolores

Catedràtica d'Universitat

Chulvi Ramos, Vicente

Chulvi Ramos, Vicente

Professor Contractat Doctor

Company Calleja, Pedro Pablo

Company Calleja, Pedro Pablo

Catedràtic d'Universitat

González Lluch, María Carmen

González Lluch, María Carmen

Professora Titular d'Universitat

Mora Aguilar, Marta Covadonga

Mora Aguilar, Marta Covadonga

Professora Contractada Doctora

Pérez González, Antonio

Pérez González, Antonio

Catedràtic d'Universitat

Redondo De Prado, María Ángel

Redondo De Prado, María Ángel

Professora Associada Laboral

Roda Casanova, Víctor

Roda Casanova, Víctor

Professor Ajudant Doctor Tipus II

Royo González, Marta

Royo González, Marta

Professora Ajudanta Doctora Tipus I

Sánchez Marín, Francisco Tomas

Sánchez Marín, Francisco Tomas

Professor Titular d'Universitat

Sancho Bru, Joaquín Luis

Sancho Bru, Joaquín Luis

Catedràtic d'Universitat

Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny
Abellán Nebot, José Vicente

Abellán Nebot, José Vicente

Professor Titular d'Universitat

Alfonso Gil, Jose Carlos

Alfonso Gil, Jose Carlos

Professor Titular d'Universitat

Balaguer Herrero, Pedro

Balaguer Herrero, Pedro

Professor Titular d'Universitat

Bruscas Bellido, Gracia María

Bruscas Bellido, Gracia María

Professora Contractada Doctora