Temari

Temari

1. Conceptes bàsics sobre implementació i seguiment de projectes amb un enfocament de sostenibilitat

1.1. Aspectes generals

1.2. Seguiment de les activitats

1.3. Seguiment dels resultats

2. Introducció a l'avaluació

2.1. Per què i per a què avaluar

2.2. Tipus d'avaluació

2.3. Procés d'avaluació

2.4. Metodologia i tècniques d'avaluació