Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SBD010 - Suport a Famílies amb Membres en Situacions de Vulnerabilitat

Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 63
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Formular les metes i objectius de la funció que s'ha de realitzar, a partir dels principals conceptes i models teòrics, de les demandes i recursos dels sistemes professionals i familiars.

CE05 - Utilitzar productes i serveis, tècniques i recursos, adequats per a la intervenció i la mediació familiar i comunitària.

CE06 - Discriminar bones pràctiques que ajuden a sistematitzar la seua pràctica professional en un moviment de millora contínua i de col·laboració amb els usuaris i altres professionals.

CE08 - Valorar la diversitat familiar i cultural dels usuaris dels serveis d'intervenció i mediació familiar.

CG02 - Treballar en equip i fer aportacions significatives en el treball d'equips interdisciplinaris en l'àmbit propi de la intervenció i la mediació familiar.

CG03 - Comunicar eficaçment les pràctiques professionals i d'investigació i els seus resultats (divulgar, informar, sensibilitzar els actors socials i els usuaris, assessorar i supervisar altres professionals, i promoure canvis socials).

Resultats d'aprenentatge

Sistematitzar una bona pràctica d'intervenció en famílies en situació de vulnerabilitat.

Identificar factors de vulnerabilitat en les famílies.

Elaborar intervencions preventives i de promoció en les famílies en què un o més membres, adults o menors, es troba en alguna situació que el fa especialment vulnerable.

Aplicar metodologies participatives en el disseny d'intervencions en l'àmbit comunitari davant de situacions de vulnerabilitat.