Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

80%

Projectes

20%

Criteris de superació

  • En general, es considerarà a l'estudiantat com a presentat en una convocatòria quan ha realitzat al menys una de les activitats proposades en cadascun dels tipus de prova indicats en l'apartat anterior.
  • En primera convocatòria, tots els tipus de prova indicats en l'apartat anterior seran obligatoris per superar l'assignatura, i es requerirà una nota mínima de 4 sobre 10 en cadascun d'ells.
  • En segona convocatòria, s'haurà de completar i millorar el desenvolupament del treball en cadascun dels esmentats tipus de proves d'acord amb les indicacions del professorat de l'assignatura i baix supervisió d'aquest. Es requerirà també una nota mínima de 4 sobre 10 en cadascun d'ells.
  • En la convocatòria extraordinària, s'haurà de desenvolupar un nou treball en cadascun dels esmentats tipus de prova, proposat i supervisat pel professorat de l'assignatura. Es requerirà també una nota mínima de 4 sobre 10 en cadascun d'ells.