Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

70%

Presentacions orals i pòsters

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'alumne haurà d'entregar tots els treballs plantejats, i obtindre una nota mitjana ponderada final de 50 sobre 100. Per a considerar-se presentat, és necessari entregar almenys un dels treballs.

Totes les proves seran recuperables en segona convocatòria.