Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement per ensenyaments superiors oficials no universitaris

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest màster SÍ contempla el reconeixement

Reconeixement per títol propi

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixements

Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SRG001 - Gestió Financera de l’Empresa I

SRL001 - Gestió Financera de l'Empresa

SRG002 - Gestió Financera de l’Empresa II

SRL002 - Gestió Financera Avançada de l'Empresa

SRG003 - Mercats i Productes Financers

SRL003 - Mercats i Productes Financers

SRG004 - Comptabilitat Financera Avançada

SRL004 - Comptabilitat Financera Avançada

SRG005 - Anàlisi Comptable Superior

SRL005 - Anàlisi Comptable Superior

SRG006 - Responsabilitat Social Corporativa

SRL006 - Responsabilitat Social Corporativa

SRG007 - Comptabilitat Analítica i Control de Gestió

SRL007 - Comptabilitat Analítica i Control de Gestió

SRG008 - Fiscalitat i Comptabilitat Empresarial

SRL008 - Fiscalitat i Comptabilitat Empresarial

SRG009 - Seminaris i Conferències

SRL009 - Seminaris i Conferències

SRG010 - Gestió de Carteres de Renda Variable

SRL010 - Gestió de Carteres de Renda Variable

SRG011 - Gestió de Carteres de Renda Fixa

SRL011 - Gestió de Carteres de Renda Fixa

SRG012 - Actius Derivats

SRL012 - Actius Derivats

SRG013 - Finances Corporatives

SRL013 - Finances Corporatives

SRG014 - Fiscalitat Corporativa

SRL014 - Fiscalitat Corporativa

SRG015 - Impost de Societats Avançat

SRL015 - Impost de Societats Avançat

SRG016 - IVA i altres Impostos

SRL016 - IVA i altres Impostos

SRG017 - Auditoria Comptable, Econòmica i Financera

SRL017 - Auditoria Comptable, Econòmica i Financera

SRG018 - Consolidació d’Estats Financers

SRL018 - Consolidació d'Estats Financers

SRG020 - Comptabilitats Especials

SRL020 - Comptabilitats Especials

SRG021 - Mòdul Avançat d’Anàlisis d’Inversions

SRL021 - Mòdul Avançat d'Anàlisi d'Inversions

SRG030 - Pràctiques Externes

SRL030 - Pràctiques Externes

Assignatures disponibles sols per a reconeixement

SRL013 - Finances Corporatives

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SRL014 - Fiscalitat Corporativa

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SRL015 - Impost de Societats Avançat

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SRL020 - Comptabilitats Especials

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SRL021 - Mòdul Avançat d'Anàlisi d'Inversions

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SRL032 - Harmonització Comptable Internacional

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SRL033 - Context Institucional de la Comptabilitat Internacional

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida