SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SRG001 - Gestió Financera de l’Empresa I

SRL001 - Gestió Financera de l'Empresa

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16