Temari

Temari

 1. Polinomis de Bernstein. Propietats.
 2. Canvi de base.
 3. Definició de Bézier.
 4. Elevació de grau.
 5. Algoritme de De Casteljau.
 6. Equivalència de les definicions de Bézier i De Casteljau.
 7. Derivades d'una corba de Bézier.
 8. Subdivisió d'una corba de Bézier.
 9. Superfícies rectangulars de Bézier.
 10. Corbes i superfícies de Bézier racionals.
 11. Corbes de Bézier compostes.
 12. B-Splines.
 13. NURBS.
 14. Superfícies de Bézier triangulars.
 15. Ajust mitjançant corbes de Bézier.