SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Exàmen

50%

Criteris de superació

 Assessment type
Avaluació contínua: 40%

Laboratori 1/3

Problemes1/3

Seminaris 1/3


Examen: 60%


     
     
     
     
     
     
     
     
     

Sistema d’avaluació

Tipus d’avaluació

 

Tipus d’avaluació

% notal final

Avaluació contínua

40

Examen:

60

 

100

 

Criteris d’avaluació

 

 

L'estudiantat ha d'aconseguir una nota mínima de 5 en cada una de les parts avaluades per a superar l'assignatura.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16