Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1856 - Pràcticum III (Educació Primària)

Curs 4 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

- Observar i analitzar el centre i la classe.
- Participar en les reunions o sessions de treball dels equips docents, si aquests ho consideren convenient.
- Estudiar els programes i objectius de diverses publicacions referents als nivells i cicles en què du a terme les pràctiques. 
- Planificar i desenvolupar progressivament unitats temàtiques, sota la supervisió del mestre o de la mestra.

És preceptiu realitzar aquesta tasca i entregar al tutor o tutora una memòria amb les programacions d'aquesta fase. La memòria haurà d'incloure una reflexió crítica argumentada i una descripció detallada de les iniciatives d'innovació metodològica realitzades

ACTIVITATS DE L’ESTUDIANTAT

L’estudiantat cal que planifique la tasca que fa amb el professorat tutor i el mestre supervisor, que el rep a l’aula, en funció dels objectius que s’han assenyalat per a cada curs, així com en funció de la durada de les pràctiques. Ara bé, com a orientació general es pot recomanar que l’estudiantat realitzi les activitats següents:

A) Adaptació/preparació (1 setmana)

Observar i analitzar el centre i la classe. Durant els primers dies d’aquesta primera setmana, l’alumnat estarà sota la supervisió d’algun membre de l’equip directiu, el qual li facilitarà els documents necessaris per entendre les singularitats del centre. Posteriorment se li assignarà una classe on començarà l’observació i anàlisi corresponent.

B) Col·laboració (2 setmanes)

Participar en les reunions o sessions de treball dels equips docents, si aquests ho consideren convenient. Estudiar els programes i objectius de diverses publicacions referents a la etapa i nivells en què du a terme les pràctiques.

C) Intervenció Pràcticum III (resta de setmanes de pràctiques)

Planificar i desenvolupar progressivament unitats temàtiques de totes les àrees, sota la supervisió del mestre. Serà preceptiu realitzar aquesta tasca i entregar al tutor o tutora una programació d’aquesta fase.