SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MP1822 - Didàctica de l'Expressió Musical en Educació Primària

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

6. Temari


BLOC 1. FONAMENTACIÓ METODOLÒGICA I DIDÀCTICA.

1. Música i educació primària (contextualització)


BLOC 2. APORTACIONS DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA.

2.  Principals metodologies d'educació musical.

3.  L'educació auditiva.

4.  L'expressió Instrumental.

5.  L’expressió corporal. Ritme i moviment.


BLOC 3. L'EXPRESSIÓ MUSICAL DES DEL CURRÍCULUM D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA.

6. Didàctica del llenguatge musical. Lectoescriptura de la música.

7. La cançó.

8. Música popular, músiques del món i cançoners.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16