SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MP1817 - Didàctica de la Física i Química

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Classes teòriques presencials en les quals s'exposen els continguts per part del professorat. En aquestes classes també es poden realitzar algunes activitats en gran grup.

Classes pràctiques presencials en què es realitzen experiments de laboratori en grup xicotet. En començar les classes s'organitzen els grups. L'estudiantat ha de portar-hi un quadern-diari de laboratori.
 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16