Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

BLOC TEMÀTIC I. Llenguatge i expressió musical

TEMA 1.     La música i els elements constitutius.

Definicions de la Música. 

El so, el ritme, la melodia, l'harmonia.

TEMA 2.     Les qualitats del so i la representació gràfica. Pràctica de la lectoescriptura musical.

Definicions de les qualitats del so.

Aprenentatge de la lecto-escriptura musical.

Procediments.

TEMA 3.     Les relacions dels sons: intervals, escales i modalitat. Harmonia i instrumentació escolar.

Les relacions intervàl·liques dels sons.

Construcció d'escales.

Modalitat i Tonalitat.


BLOC TEMÀTIC II. La música com a mitjà educatiu d'expressió i percepció.

TEMA 5.     La veu humana. Classificació de les veus. Pràctica vocal. Cançons.

Evolució i característiques de la veu humana.

Classificació de les veus.

Procediments per a la pràctica vocal.

Repertori vocal: Cançoner I.

TEMA 6.     Organologia. Pràctica instrumental.

Classificació dels instruments.

Procediments per a la pràctica instrumental.

Repertori Instrumental: Cançoner II.

TEMA 7.     Evolució històrica de l'estil i la forma a través de les audicions.

L'evolució de l'estil al llarg de la història de la música

Formes musicals: classificació i evolució.

Audicions musicals

TEMA 8.     Les noves tecnologies com a mitjà de percepció i d'expressió musical.

Hardware i software musicals.

Aplicacions didàctiques de les noves tecnologies a la Música i l'Educació Musical

Procediments.