SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

VJ1236 - Tècniques de Producció i Realització Sonora

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Les classes de teoria s'imparteixen en l'aula amb un projector i un ordinador, de manera que és possible alternar les explicacions teòriques amb demostracions fetes sobre les eines usades. Les presentacions estan disponibles en l'Aula Virtual. Les pràctiques es realitzen en grups. L'avaluació és contínua i el professorat avalua l'entrega de parts del treball final. Tot el material necessari per a la seua realització està disponible en l'Aula Virtual. En aquest curs, els equips de treball desenvoluparan la planificació i gestió del treball en relació a la producció del projecte plantejat, incloent-hi el disseny, tota la documentació de la preproducció, el pla de treball i l'elecció realitzada de les eines a utilitzar. Cada equip de treball ha d'entregar els projectes complint els terminis establits. L’avaluació dels projectes es basarà en el compliment dels objectius plantejats i en la qualitat del projecte final.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16