Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1223 - Art del Videojoc

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

70%

Exàmen

30%

Criteris de superació

La qualificació final de l'assignatura es reparteix de la següent manera:

 

 

Avaluació de l'assignatura (1ª i 2ª convocatòria)


Avaluació pràctica

Pràctiques

40%

Projecte del curs

30%

Examen final

Examen teoricopràctic

30%

 

 

- Per a considerar-se aprovada l'assignatura és necessari obtenir una nota mitja final igual a 5 sobre 10 .

- 1a convocatòria:

Avaluació contínua, és imprescindible assistir a classe i haver lliurat en les dates exigides els treballs. Per a superar l'assignatura, la mitjana de l'examen i de cada bloc de treballs ha de ser com a mínim de 5. Dins dels blocs, cada treball o pràctica sense lliurar es comptabilitza com “0”.

L'alumnat que, per qualsevol motiu, no puga assistir a classe o no desitge realitzar l'avaluació contínua tindrà dret a realitzar l'examen final sempre que lliuren deu dies abans de la data de l'examen tots els treballs teòrics i pràctics realitzats al llarg del curs. La informació sobre aquestes tasques estarà accessible a l'Aula Virtual de l'assignatura.

Es considerarà presentat  a la convocatòria l'alumnat que haja presentat més de tres treballs de l'assignatura i haja realitzat l'examen teoricopràctic de l'assignatura.

- 2a convocatòria:

En la convocatòria de juliol l'alumnat amb l'examen o algun bloc suspès tindran l'oportunitat de recuperar cadascuna d'aquestes parts de l'assignatura. Es guardarà la nota de les parts que ja tinguen aprovades en l'anterior convocatòria. Si es tracta de l'examen, realitzaran una nova prova teoricopràctica, i si la recuperació és d'un bloc de treballs, hauran de lliurar únicament aquest bloc.

Es considerarà presentat a la convocatòria l'alumnat que haja presentat algun dels blocs suspesos i/o s'haja presentat a l'examen teoricopràctic de l'assignatura.