SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EE1040 - Centrals Hidroelèctriques

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

El desenrotllament de l'assignatura s'estructura en quatre activitats formatives: ensenyances teòriques, ensenyances pràctiques (problemes), i ensenyances pràctiques (laboratori).

En les ensenyances teòriques s'emprarà la metodologia de la lliçó magistral per a la presentació de conceptes fonamentals sobre el funcionament de centrals hidroelèctriques, així com la resolució d'exercicis i problemes per part del professor, relacionats amb l'aplicació dels dits conceptes fonamentals.

Les ensenyances pràctiques (problemes) tindran com a finalitat la resolució d'exercicis i problemes per part de l'alumne, els quals es basaran en els conceptes teòrics impartits en classe.

Les ensenyances pràctiques (laboratori) tindran com a finalitat l'aplicació pràctica dels conceptes impartits a través d'una sèrie d'experiències de laboratori. El treball en aquestes classes requerirà la resolució d'exercicis i problemes durant la realització de les pràctiques, de manera que l'alumne entregarà al final una memòria de les mateixes.

Part de les ensenyances pràctiques s'aplicaran també a la realització d'un treball de l'assignatura.


 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16