SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1047 - Tecnologies per a la Integració d'Informació

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

32 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 52
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

ISI01 - Capacitat d’integrar solucions de tecnologies de la informació i les comunicacions i processos empresarials per a satisfer les necessitats d’informació de les organitzacions que els permeta assolir els seus objectius de forma efectiva i eficient i que els aporten avantatges competitius.

ISI03 - Capacitat per a participar activament en l’especificació, disseny, implementació i manteniment dels sistemes d’informació i comunicació.

Resultats d'aprenentatge

Dissenyar i implementar sistemes d’emmagatzematge i recuperació de dades semiestructurades aplicant la tecnologia existent. (ISI01, ISI03)

Aplicar les principals tècniques, estàndards i arquitectures d’integració d’informació per a resoldre problemes d’interoperativitat en sistemes d’informació. (ISI01, ISI03)

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16