SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. Càlcul integral.

- Construcció intuïtiva de la integral. 
- Càlcul de primitives. 
- Integrals dobles.

Tema 2. Equacions diferencials.

- El concepte d'equació diferencial.
- Resolució d'equacions diferencials de primer ordre.
- Equacions diferencials lineals d'ordre superior.

Tema 3. - Introducció als sistemes lineals.

-Transformada de Laplace. 

-Sèries de Fourier                                                                 

Tema 4.  Introducció a les equacions en derivades parcials.

- Equacions en derivades parcials de primer ordre.
- Equacions en derivades parcials de segon ordre.

Tema 5. Métodes numèrics.

- Tractament de l'error.
- Aproximació de funcions.
- Diferenciació i integració numèriques.

 

 

Temari de pràctiques

-Interpolació numèrica

-Integració numèrica

-Solució aproximada d'equacions

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16