SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

DI1001 - Física I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1002 - Matemàtiques I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1003 - Expressió Gràfica I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1004 - Història del Disseny Industrial

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1006 - Física II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1007 - Expressió Gràfica II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1008 - Expressió Artística I

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1009 - Matemàtiques II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1010 - Materials I

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1011 - Empresa

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1012 - Disseny Assistit per Ordinador I

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1013 - Mecànica i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1014 - Disseny Conceptual

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1015 - Materials II

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1016 - Taller de Models

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1017 - Estètica

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1018 - Expressió Artística II

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1019 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 91 106
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1022 - Metodologies del Disseny

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 2 89
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1023 - Ergonomia

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 14 83
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1024 - Tecnologia Elèctrica Aplicada al Producte

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 66 94
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1025 - Presentació de Productes

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 5 95
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1026 - Màrqueting

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 10 87
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1027 - Disseny Gràfic

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 2 77
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1028 - Disseny Assistit per Ordinador II

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 11 80
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1029 - Sistemes Mecànics

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 13 97
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1030 - Producte i Medi Ambient

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 12 98
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1031 - Taller Experimental de Prototips

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 3 70
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1032 - Projectes de Disseny

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 2 72
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1033 - Acabats Superficials de Productes

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 3 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 3 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 3 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 3 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 3 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 6 46
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1039 - Disseny Ceràmic

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 3 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1040 - Disseny d'Elements d'Il·luminació

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 3 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 3 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1042 - Expressió Objectual i Disseny

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 3 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1043 - Disseny Inclusiu

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 3 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1044 - Disseny Emocional

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 3 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1045 - Seguretat dels Productes

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 3 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1046 - Disseny per a l'Entorn i l'Hàbitat

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 3 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1047 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Anual - Pràctiques

12 10 80
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1048 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual - Projecte final

12 60 80
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16