Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1028 - Víctima i Sistema de Justícia

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució de casos

30%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

La present assignatura es considerés superada de dues formes:

 

a)      PRIMERA CONVOCATÒRIA. Sotmetent-se l'alumne al sistema d'avaluació continua, que es valorarà de la següent manera:

a.       L'assignatura es divideix en tres àrees (Psicologia, Dret Penal i Dret Processal), es realitzaran treballs en les diferents àrees que es puntuaran amb un màxim de 6 punts (2 per cada matèria), i cal presentar TOTS els treballs i obtenir a almenys un punt per matèria (3 punts) per a considerar superada aquesta fase.

b.      La realització d'un treball final amb el seu consegüent exposició a classe que es puntuarà en 4 punts. (1 punt d'exposició i 3 punts del treball, a dividir 1 punt per matèria), havent d'obtindre, al menys per superar aquesta fase, 2 punts.

c.       Cal aprovar les dues parts per superar l'assignatura.

 

b)      PRIMERA CONVOCATÒRIA, Si l'alumne no se sotmet a l'avaluació continua, es valorarà de la següent manera:

a.       La realització d'un treball final amb la consegüent exposició a classe que es puntuarà en 4 punts. (1 punt d'exposició i 3 punts de la feina, a dividir 1 punt per matèria), havent d'obtindre, al menys per superar aquesta fase, 2 punts.

b.      La realització d'un examen, amb una nota final de 6 punts, que es dividirà equitativament entre les tres àrees de coneixement.

c.       Cal aprovar les dues parts per superar l'assignatura.

 

c)      EXAMEN EN SEGONA CONVOCATÒRIA o POSTERIORS.

a.       Si l'alumne ha realitzat els treballs finals anteriorment esmentats se li guardarà la nota i accedirà directament a l'examen final que es valorarà d'idèntica manera, una nota final de 6 punts, que es dividirà equitativament entre les tres àrees de coneixement.

b.      Si no s'han fet les tasques o estan suspeses s'haurà de realitzar un treball escrit, sense presentació, que es valorarà de forma equitativa en les diferents àrees de coneixement en 4 punts en total.

c.       Cal aprovar les dues parts per superar l'assignatura.