Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1040 - Comptabilitats Sectorials

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG06 - Resolució de problemes.

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EP09 - Analitzar i sintetitzar la comptabilitat de les administracions públiques i de sectors econòmics amb plans sectorials.

Resultats d'aprenentatge

Seleccionar els elements significatius i les seues relacions en situacions complexes.

Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Descriure, relacionar i interpretar situacions i plantejaments senzills.

Conèixer i interpretar la informació continguda en els estat comptables d’empreses de sectors amb plans sectorials.

Conèixer els plans sectorials de comptabilitat

Aplicar la comptabilitat d’empreses de sectors amb plans sectorials.

Abordar situacions noves o complexes amb un enfocament propi que conduïsca a dissenyar i desenvolupar un pla amb accions concretes per a resoldre-les.