Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement entre CFGS i Grau universitari

La informació corresponent al reconeixement de crèdits d'aquest grau es pot consultar a: https://www.uji.es/serveis/sgde/base/actual/procesos/reconeixement/grau/cfgs/graus/

Assignatures

Diplomatura en Ciències Empresarials

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

C02 - Comptabilitat Financera I

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

C03 - Comptabilitat Financera II

EC1012 - Comptabilitat Financera

Reconeixement

C04 - Dret Empresarial I

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

C06 - Economia Mundial

C22 - Economia Espanyola

EC1017 - Economia Espanyola i Mundial

Reconeixement

C06 - Economia Mundial

J57 - Migracions i Globalització

EC1046 - Migracions i Globalització

Reconeixement

C07 - Introducció a l'Economia

C09 - Microeconomia

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

Reconeixement

C08 - Matemàtiques

EC1005 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

EC1007 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Reconeixement

C10 - Història i Institucions Econòmiques Europees

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

C11 - Anglès I

C26 - Anglès II

EC1022 - Anglès per a Economistes

Reconeixement

C19 - Direcció Comercial I

C36 - Direcció Comercial II

EC1018 - Fonaments de Màrqueting

Reconeixement

C23 - Estadística

EC1011 - Estadística

Reconeixement

C25 - Mètodes Quantitatius per a l'Empresa

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

Reconeixement

C31 - Dret de la Competència i de la Propietat Industrial

EC1043 - Dret de la Competència i dels Sectors Regulats

Reconeixement

C44 - Economia Industrial

EC1031 - Economia Industrial

Reconeixement

C53 - Sistema Financer Espanyol

EC1023 - Sistema Financer i Bancari

Reconeixement
Grau en Administració d'Empreses

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

Reconeixement

AE1005 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

EC1005 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

AE1007 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

EC1007 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

AE1010 - Introducció als Sistemes d'Informació de l'Empresa

EC1010 - Introducció als Sistemes d'Informació de l'Empresa

Reconeixement

AE1011 - Estadística

EC1011 - Estadística

Reconeixement

AE1012 - Comptabilitat Financera

EC1012 - Comptabilitat Financera

Reconeixement

AE1013 - Direcció Financera

EC1013 - Direcció Financera

Reconeixement

AE1014 - Direcció d'Empreses

EC1014 - Direcció d'Empreses

Reconeixement

AE1015 - Macroeconomia

EC1015 - Macroeconomia

Reconeixement

AE1016 - Anàlisi d'Estats Financers

EC1016 - Anàlisi d'Estats Financers

Reconeixement

AE1017 - Economia Espanyola i Mundial

EC1017 - Economia Espanyola i Mundial

Reconeixement

AE1018 - Fonaments de Màrqueting

EC1018 - Fonaments de Màrqueting

Reconeixement

AE1019 - Mètodes Quantitatius

EC1019 - Mètodes Quantitatius

Reconeixement

AE1020 - Microeconomia

EC1020 - Microeconomia

Reconeixement

AE1021 - Fonaments d'Econometria

EC1021 - Fonaments d'Econometria

Reconeixement

AE1022 - Anglès per a l'Empresa

EC1022 - Anglès per a Economistes

Reconeixement

AE1026 - Dret Mercantil i Tributari de Societats

EC1026 - Dret Mercantil i Tributari de Societats

Reconeixement

AE1046 - Migracions i Globalització

EC1046 - Migracions i Globalització

Reconeixement
Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

EC1011 - Estadística

Reconeixement
Grau en Comunicació Audiovisual

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

EC1011 - Estadística

Reconeixement
Grau en Criminologia i Seguretat

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

EC1011 - Estadística

Reconeixement
Grau en Criminologia i Seguretat (Pla de 2020)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

CS2010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

CS2010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CS2010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

CS2010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

CS2010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CS2010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

EC1011 - Estadística

Reconeixement
Grau en Dret

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

EC1011 - Estadística

Reconeixement
Grau en Finances i Comptabilitat

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

Reconeixement

FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

Reconeixement

FC1005 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

EC1005 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

FC1007 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

EC1007 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

FC1010 - Introducció als Sistemes d'Informació de l'Empresa

EC1010 - Introducció als Sistemes d'Informació de l'Empresa

Reconeixement

FC1011 - Estadística

EC1011 - Estadística

Reconeixement

FC1012 - Comptabilitat Financera

EC1012 - Comptabilitat Financera

Reconeixement

FC1013 - Direcció Financera

EC1013 - Direcció Financera

Reconeixement

FC1014 - Direcció d'Empreses

EC1014 - Direcció d'Empreses

Reconeixement

FC1015 - Macroeconomia

EC1015 - Macroeconomia

Reconeixement

FC1016 - Anàlisi d'Estats Financers

EC1016 - Anàlisi d'Estats Financers

Reconeixement

FC1017 - Economia Espanyola i Mundial

EC1017 - Economia Espanyola i Mundial

Reconeixement

FC1018 - Fonaments de Màrqueting

EC1018 - Fonaments de Màrqueting

Reconeixement

FC1019 - Mètodes Quantitatius

EC1019 - Mètodes Quantitatius

Reconeixement

FC1020 - Microeconomia

EC1020 - Microeconomia

Reconeixement

FC1021 - Fonaments d'Econometria

EC1021 - Fonaments d'Econometria

Reconeixement

FC1022 - Anglès per a Finances

EC1022 - Anglès per a Economistes

Reconeixement

FC1026 - Dret Mercantil i Tributari de Societats

EC1026 - Dret Mercantil i Tributari de Societats

Reconeixement

FC1046 - Migracions i Globalització

EC1046 - Migracions i Globalització

Reconeixement
Grau en Gestió i Administració Pública

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

Reconeixement

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

EC1011 - Estadística

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

EC1011 - Estadística

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

EC1011 - Estadística

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

EC1011 - Estadística

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

EC1011 - Estadística

Reconeixement

GA1206 - Introducció a l'Estadística

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1206 - Introducció a l'Estadística

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

Reconeixement

GA1206 - Introducció a l'Estadística

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

GA1206 - Introducció a l'Estadística

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

GA1206 - Introducció a l'Estadística

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

GA1206 - Introducció a l'Estadística

EC1011 - Estadística

Reconeixement

GA1207 - Economia Pública

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1207 - Economia Pública

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

Reconeixement

GA1207 - Economia Pública

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

GA1207 - Economia Pública

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

GA1207 - Economia Pública

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

GA1207 - Economia Pública

EC1011 - Estadística

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

EC1011 - Estadística

Reconeixement
Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

EC1011 - Estadística

Reconeixement
Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil (Pla de 2018)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

EC1011 - Estadística

Reconeixement
Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

EC1011 - Estadística

Reconeixement
Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària (Pla de 2018)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

EC1011 - Estadística

Reconeixement
Grau en Periodisme

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

EC1011 - Estadística

Reconeixement
Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

EC1011 - Estadística

Reconeixement
Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

EC1011 - Estadística

Reconeixement
Grau en Turisme

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

EC1011 - Estadística

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

EC1011 - Estadística

Reconeixement
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

A01 - Comptabilitat I

EC1012 - Comptabilitat Financera

Reconeixement

A02 - Dret de l'Empresa I

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

A05 - Estadística

EC1011 - Estadística

Reconeixement

A06 - Introducció a la Comptabilitat

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

A07 - Matemàtiques I

A08 - Matemàtiques II

EC1005 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

Reconeixement

A07 - Matemàtiques I

A08 - Matemàtiques II

EC1007 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Reconeixement

A09 - Microeconomia I

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

Reconeixement

A10 - Història i Institucions Econòmiques Europees

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Reconeixement

A12 - Anglès I

A27 - Anglès II

EC1022 - Anglès per a Economistes

Reconeixement

A19 - Economia Espanyola

A20 - Economia Mundial

EC1017 - Economia Espanyola i Mundial

Reconeixement

A20 - Economia Mundial

J57 - Migracions i Globalització

EC1046 - Migracions i Globalització

Reconeixement

A21 - Economia Pública

EC1015 - Macroeconomia

Reconeixement

A22 - Introducció a l'Econometria

EC1021 - Fonaments d'Econometria

Reconeixement

A23 - Macroeconomia

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Reconeixement

A24 - Microeconomia II

EC1020 - Microeconomia

Reconeixement

A31 - Dret de la Competència i de la Propietat Industrial

EC1043 - Dret de la Competència i dels Sectors Regulats

Reconeixement

A38 - Anàlisi Comptable

EC1016 - Anàlisi d'Estats Financers

Reconeixement

A41 - Econometria

EC1027 - Econometria I

Reconeixement

A43 - Mètodes Quantitatius per a l'Empresa

EC1019 - Mètodes Quantitatius

Reconeixement

A45 - Economia dels Recursos Naturals i del Medi Ambient

EC1038 - Economia Ambiental

Reconeixement

A46 - Economia del Canvi Tecnològic

EC1033 - Economia de la Innovació i el Canvi Tecnològic

Reconeixement

A47 - Economia Europea

EC1036 - Economia Europea

Reconeixement

A48 - Economia Industrial

EC1031 - Economia Industrial

Reconeixement

A49 - Economia Laboral

EC1039 - Economia Laboral

Reconeixement

A53 - Història Econòmica d'Espanya

EC1034 - Història Econòmica d'Espanya

Reconeixement

A58 - Sistema Financer Espanyol

EC1023 - Sistema Financer i Bancari

Reconeixement

A61 - Teoria de la Decisió i dels Jocs

EC1025 - Teoria de Jocs

Reconeixement

A62 - Direcció Comercial I

EC1018 - Fonaments de Màrqueting

Reconeixement

A81 - Tècniques de Predicció

EC1042 - Tècniques de Predicció

Reconeixement
Titulació per a la lliure configuració

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

A20 - Economia Mundial

J57 - Migracions i Globalització

EC1046 - Migracions i Globalització

Reconeixement

C06 - Economia Mundial

J57 - Migracions i Globalització

EC1046 - Migracions i Globalització

Reconeixement