SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EC1025 - Teoria de Jocs

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari


 TEMA 1. INTRODUCCIÓ

1.1 Què és un joc?. Elements d'un joc. Tipus de joc

1.2 Formes de representar un joc

1.3 La informació en un joc

 

 

TEMA 2. JOCS EN FORMA NORMAL

 2.1 Concepte de joc 

2.2 Equilibri de Nash

2.3 Estratègies pures i mixtes

 

 

TEMA 3. JOCS EN FORMA ESTESA

3.1 Arbres de decissió i jocs en forma estesa  

3.2 Credibilitat i perfecció en subjocs 


 

TEMA 4. JOCS AMB REPETICIÓ                                                                                                                       

4.1 Jocs finitament repetits 

4.2 Jocs infinitament repetits    

                               

 

TEMA 5. JOCS BAIESIANS

5.1 Jocs amb informació completa

5.2 Equilibri baiesià 

 

TEMA 6. SUBASTES

6.1 Subastes de primer preu

6.2 Subastes de segón preu


TEMA 7 JOCS COOPERATIUS

7.1 Sol.lucions cooperatives

7.2 Negociació

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16