Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1018 - Fonaments de Màrqueting

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

    TEMA 1: FONAMENTS DE MÀRQUETING ESTRATÈGIC


1.1. Concepte de màrqueting

1.2. Màrqueting estratègic versus Màrqueting operatiu

1.3. El Pla de Màrqueting


TEMA 2: ANÀLISI DEL MERCAT I DE LA DEMANDA


2.1. Definició i delimitació de l'mercat de referència: mercat de referència, mercat rellevant i producte-mercat

2.1.1. Definició tradicional de mercat

2.1.2. Definició de mercat de referència

2.1.3. Diferència entre indústria i mercat de referència

2.1.4. Producte-mercat i mercat rellevant

2.2. la demanda

2.2.1. Dimensions de la demanda

2.2.2. Estats de la demanda

2.2.3. Anàlisi de la demanda

2.2.4. Estimació de la demanda
TEMA 3: ANÀLISI DEL COMPORTAMENT DE COMPRA


3.1. La importància de l'anàlisi de l'comportament de compra

3.2. El model de comportament de compra de l'consumidor

3.2.1. El model de comportament estímul- resposta

3.2.2. Procés de decisió de compra

3.2.3. Factors condicionants de la compra

3.2.4. Tipus de compra

3.3. El comportament de compra de les organitzacions

3.3.1. Diferències amb el comportament de compra de l'consumidor

3.3.2. Procés de decisió de compra.

3.3.3. Factors condicionants de la compra

3.3.4. Tipus de compra

3.4. La investigació de l'comportament de compra

3.4.1. Disseny d'un qüestionari i anàlisi simple de les dades


TEMA 4. ANÀLISI DE L'ENTORN COMPETITIU


4.1. Noció i perspectives en l'anàlisi de la competència

4.2. L'avantatge competitiu

4.3. Mètodes d'identificació de competidors.

4.4. Anàlisi dels competidors. Els sistemes d'intel·ligència competitiva.

4.5. el Benchmarking


TEMA 5. IDENTIFICACIÓ DEL MERCAT OBJECTIU


5.1. Procés de segmentació del producte-mercat

5.1.1. Concepte de segmentació

5.1.2. Metodologia de segmentació

5.2. Identificació de segments

5.2.1. Criteris de segmentació de l'consumidor final

5.2.2. Criteris de segmentació de l'comprador organitzacional

5.2.4. Procediment de segmentació

5.2.5. Descripció dels perfils dels segments

5.3. Selecció de l'mercat objectiu

5.3.1. Valoració de l'atractiu de cada segment

5.3.2. Selecció de el públic objectiu

5.3.3. Estratègies de cobertura del producte mercat

5.4. Posicionament estratègic.


TEMA 6. DAFO, OBJECTIUS I ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING


6.1. anàlisi DAFO

6.1.1. Anàlisi de l'Macroentorn PESTEL

6.1.2. Anàlisi de l'Microentorn

6.1.3. Anàlisi Unitats de Negoci: matrius BCG i MKGE

6.2. Objectius de màrqueting

6.3. Classificació de les estratègies de màrqueting

6.3.1. Estratègies genèriques de màrqueting respecte a l'avantatge competitiu buscada.

6.3.2. Estratègies competitives en relació als competidors i en relació a l'entorn.

6.3.3. Estratègies de creixement o inversió (creixement intensiu i d'integració / diversificació) i Estratègies de manteniment i desinversió: sosteniment, collita i eliminació.


TEMA 7. EL DISSENY DE L'OFERTA DE MÀRQUETING


7.1. producte

7.1.1. Concepte i nivells

7.1.2. classificacions

7.1.3. Decisions de productes

7.1.4. decisions cartera

7.2. preu

7.2.1. Concepte, importància de l'preu i condicionants en la fixació de preus

7.2.2. Mètodes de fixació de preus

7.2.3. Estratègies de fixació de preus

7.3. distribució

7.3.1. Naturalesa dels canals de distribució

7.3.2. funcions

7.3.3. Decisions al canal de distribució

7.3.4. Els intermediaris de canal

7.4. comunicació

7.4.1. Concepte, objectius i Mix

7.4.2. Comunicació off-line: publicitat, promoció de vendes, venda personal, relacions públiques

7.4.3. Comunicació on-line: SEM i SEO