Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMA 1: El mercat de béns i els mercats financers.
1.1. La producció agregada. PIB nominal i real.
1.2. Atur i inflació.
1.3. La composició del PIB.
1.4. La demanda de béns i serveis i la determinació de la producció d'equilibri.
1.5. Oferta i demanda de diners: la determinació del tipus d'interès.

Bibliografia bàsica:
Blanchard, O. (2006). Cap. 2, 3 i 4.
Belzunegui i altres (2007). Cap. 1, 2 i 3.

TEMA 2: Els mercats de béns i financers: el model IS-LM.
2.1. El mercat de béns i la relació IS.
2.2. Els mercats financers i la relació LM.
2.3. El model IS-LM.
2.4. La política fiscal i la política monetària.
2.5. Introducció de la dinàmica.

Bibliografia bàsica:
Blanchard, O. (2006), cap. 5.
Belzunegui i altres (2007). Cap. 4.

TEMA 3: El mercat de treball.
3.1. La determinació dels salaris.
3.2. La determinació dels preus.
3.3. La taxa d'atur d'equilibri.
3.4. De l'atur a la producció.
3.5. Del curt al mitjà termini.

Bibliografia bàsica:
Blanchard, O. (2006), cap. 6.
Belzunegui i altres (2007). Cap. 5.

TEMA 4: Anàlisi conjunta de tots els mercats: el model OA-DA.
4.1. L'oferta agregada.
4.2. La demanda agregada.
4.3. La producció d'equilibri a curt i mig termini.
4.4 Els efectes de la política monetària.
4.5. Els efectes de la política fiscal.
4.6. Les variacions del preu del petroli.
4.7. El creixement: consideracions inicials.
4.8. Relacions entre la producció i el capital.

Bibliografia bàsica:
Blanchard, O. (2006), capítols 7, 10 i 11.
Belzunegui i altres (2007). Cap. 6.