Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

32,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

7,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Conèixer i saber descriure les propietats dels compostos orgànics, inorgànics i organometàl·lics.

Conèixer i saber explicar la naturalesa i comportament dels grups funcionals en molècules orgàniques. Principals rutes de síntesi en química orgànica.

Raonament crític.

Resolució de problemes.

Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

Saber adquirir i utilitzar informació bibliogràfica i tècnica referida als compostos orgànics.

Explicar de manera comprensible fenòmens i processos relacionats amb la química orgànica.

Comprendre les propietats estructurals i la reactivitat dels compostos i dels grups funcionals orgànics aplicant-los a la solució de problemes sintètics i estructurals.