Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Proves escrites

80%

Participació en seminaris i tutories

10%

Presentacions orals i pòsters

5%

Resolució d'exercicis i problemes

5%

Criteris de superació

La qualificació mínima per a aplicar els percentatges en cada una de les parts és 5  (sobre 10 punts).

La única part recuperable serà la prova final escrita (80%). En la recuperació, la prova final escrita serà de la mateixa natura que en la primera convocatòria.

En la primera convocatòria, es considerarà "presentat" aquell estudiant o estudianta que haja realitzat la prova final escrita (80%). 
 
En segona convocatòria, es considerarà "presentat" aquell estudiant o estudianta que realitze l'examen escrit. Si no es presenta a l'examen es considerarà "no presentat". La nota de les activitats realitzades durant el curs que correspon al 20% de la nota final (test, problemes, treballs, etc.) es mantindrà en aquesta segona convocatòria.