SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0923 - Estructura del Sistema Comunicatiu

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

El temari de l’assignatura es troba integrat per vuit temes o unitats didàctiques, que s’agrupen en tres blocs temàtics que doten de coherència i cohesió als continguts que s’imparteixen en l’assignatura.

BLOC 1. Introducció: definició, contextualització i mètodes d’estudi

Tema 1. L’ecosistema comunicatiu

Tema 2. El fenomen de la globalització comunicativa

Tema 3. L’estudi de l’estructura del sistema comunicatiu

 

BLOC 2. Dimensions del sistema comunicatiu: conceptualització, efectes i agents actuals

Tema 4. La dimensió tecnològica de l’ecosistema mediàtic

Tema 5. La dimensió econòmica de l’ecosistema mediàtic

Tema 6. La dimensió política de l’ecosistema mediàtic


BLOC 3. Els sectors comunicatius de l'ecosistema: estructura sectorial i estructura amb perspectiva de gènere.

Tema 7. L'estructura de l'ecosistema comuniatiu pers sectors

Tema 8. Els mitjans de comunicació de servei públic (MSP): reptes a l’espai de convergència mediàtica

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16