SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EA0946 - Literatura Anglonord-americana i la seua Relació amb altres Arts

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

10%

Criteris de superació

Treball en grup 20%

Tutories i autoavaluació 10%

Examen escrit final 70% (l'examen es puntua amb 10 punts i es requereix un mínim de 5 per a aprovar l'assignatura)

 

1. Un estudiant ha de presentar-se a l'examen escrit i ha de fer la presentació i el treball en grup per a considerar-se presentat.
2. Tant el treball en grup, la presentació como l'examen son recuperables.
 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16