SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EA0907 - Pensament Contemporani i Interculturalitat (Filosofia)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG10 - Raonament crític.

CG11 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat.

Resultats d'aprenentatge

RA07 - Valorar la diversitat cultural i analitzar la seua manifestació en la comunicació interpersonal.

RA07 - Redactar, presentar i defensar treballs acadèmics de descripció i anàlisi d'interacció comunicativa en contextos interculturals.

RA07 - Desenvolupar un esperit de diàleg, respecte i compromís cap als valors d'un altre/a i d'altres cultures.

RA07 - Aplicar estratègies de raonament crític i autònom per a participar en el debat en l'aula.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16